۱۱ دی ۱۳۸۸

منسوب‌شده: مدل وطنیتهران پس از پیروزی انقلاب. زنی که به طرفداری از شاه منسوب شده است در شهر گردانده می‌شود. منسوب‌شدن حتی مانند متهم شدن نیست٬ زیرا در حالت دوم متهم‌کننده مشخص است. افزون بر این متهم‌شدن نیز هنوز به معنای محکومیت نیست. تازه فرض را (مطلقا به ناحق) بر این می‌گذاریم که طرفداری او از شاه «جرم» است (از ظواهر امر هم برنمی‌آید که او معاون ساواک٬ وکیل یا وزیر دربار بوده باشد). آیا این جوانی که در جامعه‌ی پرمحبت ایرانی دارد به صورت زنی که هم‌سن مادر اوست مشت می‌زند کیست؟ آن جماعتی که از پی آن‌ها می‌آیند چه کسانی هستند؟ در ذهن آن‌ها چه می‌گذرد؟
 *
- بله البته. ... این چیزها مهم نیست ... در انقلاب‌ها این‌جور هیجان‌زدگی‌ها همیشه هست.
- به همین خاطر من ضدانقلاب هستم.


 منسوب‌شده: مدل مدرسه ای     منسوب‌شده: مدل فرانسوی   منسوب‌شده: مدل هنری


از ۴دیواری قدیمی: ۲۰۰۹/۴/۳