۱۱ دی ۱۳۸۸

منسوب‌شده: مدل هنری

 هم‌بستگی جماعت علیه فرد «متفاوت». ‌نام این اثر «حاشیه‌ای» است. پرنده‌ی حاشیه‌ای با جمع تفاوت دارد (چون تخم مکعب گذاشته است؟!).
اثر کاریکاتوریست و طراح انگلیسی Ronald Searle
یک کار قشنگ دیگر از او که شاید آن را پیش از این در ۴دیواری دیده باشید این‌جا. و یک اثر دیگر این جا

مدل آمریکایی: یکی از دوستان تصویر تکان‌دهنده‌ی دیگری در ارتباط با پست‌های «منسوب‌شده» فرستاده است که می‌شود این‌جا آن را دید: اولین دختر دانشجوی سیاهپوست آمریکایی به همراه پدر و جماعتی متشکل از دانشجویان سفید.

 منسوب‌شده: مدل مدرسه ای     منسوب‌شده: مدل فرانسوی   منسوب‌شده: مدل وطنی


از ۴دیواری قدیمی: ۲۰۰۹/۴/۶ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر