۲۲ خرداد ۱۳۹۰

ندارد

چندسال پیش در دوره ریاست‌جمهوری جرج بوش٬ دیوید ایگنیشس [واشنگتن‌پست] پس از سفری که به ایران داشته٬ در طی مصاحبه‌ای با جرج بوش از او می‌پرسد: آیا پیامی برای ملت ایران دارد؟ و بوش از طریق او یک پیام غیررسمی برای ملت ایران می‌فرستد:
«ما به تاریخ شما احترام می گذاریم. ما به فرهنگ شما احترام می گذاریم. ما مهارت های مردم شما در زمینه ايجاد کار و تجارت را می ستاییم. من به ملت ایران می گویم ما اهمیت حاکمیت ملی شما و اینکه شما ملت با افتخاری هستید و خواهان آینده ای مثبت برای شهروندان خود هستید را به رسمیت می شناسیم».

اما جرج بوش چقدر از تاریخ و فرهنگ ایران شناخت دارد؟ پیام او بر اساس چه شناختی استوار است؟

دیوید ایگنیشس حرفی می‌زند که سطح شناخت جرج بوش از ایران را نشان می‌دهد. به بیان بی‌بی‌سی: بوش در این ملاقات کنجکاوی زیادی درباره ایران نشان داده و از او پرسیده «ایران چگونه جایی است».

ایران کشور زیبایی‌ست