۲۲ خرداد ۱۳۹۰

با اندکی فاصله

«من مثل شمام. خیلی متفاوت با شما فکر می‌کردم٬ اما از شاخ و برگ‌ها که بگذریم٬ میشه گفت مثل شما فکر می‌کردم. یعنی گذشته از آراء و عقاید بی‌اهمیت٬ همون نقشه‌هایی تو سرم بود که الان تو سر شماس. همون چیزایی رو می‌خواستم که شما می‌خواید. من زمانی این‌جایی بودم که شما حالا هستید٬ شمام زمانی این‌جایی خواهید بود که من الان هستم».