۱۹ خرداد ۱۳۹۰

هنرمند مردمی ۳

از نشانه‌های این نوع هنرمند یکی هم این است که خود را مردم‌دار می‌داند. با این توضیح که در خیال او مردم‌داری نوعی دام‌داری است. (+)