۲۸ مهر ۱۳۸۹

ایران کشور زیبایی‌ست

این خبر به غربی‌ها هم رسیده است که گروهی از ایرانی‌ها از ستایش کشور و تمدن قدیمی خود خیلی سرکیف می‌شوند. سیاست‌مداران غربی با اتکا به این "شناخت"، قبل از تهدید ایران به تحریم، حمله نظامی، و ... از تمدن و فرهنگ شش هزار ساله ما تعریف می‌کنند. و البته همزمان قول می‌دهند که هدف آن‌ها از تحریم و حمله نظامی  چیزی نیست جز این که ایران جایگاه شایسته خود را در جامعه جهانی پیدا کند.
دیروز در گوگل‌ویدئو برنامه‌ای از کانال آرته دیدم. موضوع این برنامه جنگی بود که در سال۱۹۸۲ بین آرژانتین و انگلیس در گرفت و به «جنگ فالکلند» مشهور شد (+).
یکی از سربازان انگلیسی که شخصا در این جنگ حضور داشت٬ از اعزام خود به فالکلند تعریف می‌کرد که به این‌جا رسید: دیگه ما بایستی اسپانیایی یاد می‌گرفتیم. همین چیزهای معمولی مثل ... دستا بالا .... اسلحه رو بنداز زمین.
صحبت او مرا به یاد بحثی انداخت که مدتی پیش در پارلمان آلمان راه افتاده بود (ویدئو). 

موضوع این بحث٬ پخش یک جزوه «راهنمای زبان فارسی» بین سربازان آلمانی بود. در این جزوه فرمان‌هایی به زبان فارسی نظیر «ایست والا شلیک می‌کنم. ...  دستا بالا ... مقاومت بی‌هوده است» وجود دارد. همچنین به این جمله فارسی برمی‌خوریم که «ما سربازان "نیروهای حافظ صلح سازمان ملل" هستیم» (و این درحالی‌ست که سربازان آلمانی در افغانستان به «نیروهای حافظ صلح سازمان ملل» تعلق ندارند بلکه عضو «نیروهای ناتو» هستند).

راهنمای فارسی برای ارتش
چرا «اداره دولتی زبان» به عنوان زیرمجموعه وزارت دفاع یک «راهنمای زبان فارسی» برای ارتش چاپ کرده است که کلمات موجود در آن به خصوص به ایران مرتبط است و حاوی فرمان‌های نظامی است؟
این سؤال یکی از نمایندگان چپ مجلس آلمان است از یکی از مقامات دولت به نام کریستین اشمیت. جواب کریستین اشمیت این است: فارسی زبانی است که در افغانستان هم صحبت می‌شود ... و این کار در خدمت ارتقا «توانایی ارتباط» سربازان ما در افغانستان است.
این جواب نماینده مذکور را قانع نمی‌کند. گمان او این است که ارتش آلمان خود را برای جنگی دیگری در خارج از مرزها مثلا در ایران آماده می‌کند. به جمله‌ای در جزوه راهنمای زبان اشاره می‌کند که به درد افغانستان نمی‌خورد. می‌گوید در جزوه یادشده این جمله آمده است که «ایران کشور زیبایی‌ست».

مرتبط: سیاهی لشگر


۲۸مهر۸۹