۲۳ اسفند ۱۳۹۲

دربند

دیدن فیلم در یوتیوب هم مثل دانلود موسیقی و کتاب به معنی رعایت نکردن حق هنرمند است؟ در این صورت باید اعتراف کنم که دیشب حق پرویز شهبازی را نادیده گرفتم و فیلم «دربند» را دیدم.
گمان نکنم امروز تماشای این فیلم، برای شما دوست عزیز که به مناسبت رسیدن سال نو دو سه هفتهاست دنده را خلاص کردهاید، فیلم مناسبی باشد. اما برای بچههای خارج که یا کلا دندهخلاص ندارند، یا اگر داشته باشند حداکثر یک روز مانده به عید از آن استفاده میکنند(!)، احیانا فرق می‌کند.