۰۹ شهریور ۱۳۹۰

جنگنده‌های ارتش آزادی‌بخش ناتو دیروز موفق شدند در حمله‌ای گسترده و هماهنگ ...