۱۱ دی ۱۳۸۸

خیانتکده

دخالت دادن گرایشهای سیاسی در بررسی وضعیت صلاحیت کاندیداها خیانت به مردم و نظام است.
http://www.baharestaniran.com/ShowNews.php?397
سرنوشت همه مردم با نتیجه انتخابات مجلس ارتباط تنگاتنگ دارد و هر گونه هنجارشکنی در این مورد خیانت به مردم است.
http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=86111610514501
حضور در رسانه ای که مخاطب بالایی دارد و پرداختن به بیان دردها و مطالبات مردم ایران در آن، کجایش خیانت است؟ آیا مصاحبه با صدا وسیما خیانت به مردم ایران نیست؟
http://basunews.com/post-219.aspx
برخی مدیران در جایی چیزی را و در پست دیگر، خلاف آن را امضا می‌کنند که این امر خیانت به مردم است.
http://www.yazdfarda.com/news/8637.html
فعالان سیاسی در داخل نباید با دامن زدن به این شایعات آب به آسیاب دشمن بریزند، چرا كه ایجاد احساس ناامنی، خیانت به مردم است.
http://sharifnews.com/?22416++
امام جمعه موقت تهران غوغاسالاری در عرصه انتخابات را خیانت به مردم خواند.
http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=236264&t=pol
امکانات اشتغال، علم آموزی، امکانات توسعه و تعالی را باید گسترش داد نه اینکه شعار گذاشتن پول نفت بر سفره مردم را سر داد. عملی شدن این شعار خیانت به مردم است
http://etedal.mihanblog.com/Post-6.aspx
دوسیاست شناخته شده یعنی با وجود ولایت فقیه وتعهد به آن در انتخابات شرکت کردن ویا توسل به  ورود وتجاوز بیگانگان برای نجات ایران ... هر آنکس که به یکی از این دوسیاست روی آورد جز در مسیر خیانت کام بر نخواهد گذاشت اولی خیانت به مردم ودومی خیانت به ایران .
http://www.brwska.org/fa/index.php?news=310
وی گفت: كاندیداها نباید وعده های غیرقابل اجرا بدهند چون این عمل خیانت به مردم و دولت است.
http://www.azadistan.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=433&Itemid=1
چرا که در صورت وجود چنین مدارک و اسنادی خیانت به مردم این استان خواهد بود.
http://k-b.ir/mag/index.php?s=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
حمایت صریح یا ضمنی با بمباران تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی یا محاصره اقتصادی ایران جز خیانت به مردم ایران معنای دیگری نمیتواند داشته باشد.
http://www.rahekargar.net/elamiye/200701/20070115-01-elamiye.htm
پافشاری بر ادامه چنین سیاستی‏اگر به تقابل نظامی و جنگ احتمالی فراروید، جز خیانت به مردم و کشور نیست.‏
http://www.rezayazdi.com/index.php?/site/comments/reza21/
نگاه کنیم سرنوشتمان را به دست کسانی بسپاریم که اهل خیانت به مردم نباشند. هر کس به اندازه یک رأی خودش در خدمت یا خیانت اعضای شورا مسؤول است.
http://www.ettehadjonoub.com/News/?id=137
سازمان بگونه ای در نوشته هایش فضا را بر علیه ما مسموم کرده بود که بازگشت به ایران را خیانت به مردم قلمداد میکرد.
http://www.negaheno.net/mojahedin/roshangari/Hasan%20azizi%20-%20Kontrol%20nirou%2005.htm
وی در ادامه تصریح کرد: کج دار و مریز رفتار کردن با شورا خیانت به مردم است.
http://kermanshah.isna.ir/mainnews.php?ID=News-14149
"جمهوریت" منهای "اسلامیت" خیانت به خواست مردم است
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=464599
ما برای حفظ موسیقی اصیل خودمان رسالت و مسئولیتی داریم .بنابراین نشستن و تماشاکردن هرج و مرج عالم موسیقی خیانت به مردم است.
http://khandaneha.persianblog.ir/1386_5_khandaneha_archive.html
هر حرکت تبلیغی که مردم را از سلامت و امنیت انتخابات ناامید کند، خیانت به مردم و کشور است.
http://www.iran.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2708&Itemid=1
چراکه مخالفت با مبارزه­ی مسلحانه بلافاصله به تسلیم در برابر دیکتاتوری و خیانت به مردم و آزادی تعبیر می­شد.
http://banisadr.info/Baran.htm
بحث من موضوع خیانت به مردم، جامعه، همکاری و همراهی با دشمنان بشریت است.
http://www.rojhelatpres.com/agust-06/15-18.htm
کارگران با سر دادن شعار، فروش شرکت یک­و­یک را خیانت به مردم نامبرده و آن را محکوم کردند.
http://www.fwhi.org/xabar/dasht_morghab.htm
وضعیت بهتر از این نخواهد شد و این چیزی جز خیانت به مردم، انسانیت، عقل و علم نیست
http://www.farsiebook.com/snews/?q=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&sort=0,0,id,15
انتصاب افراد ناکارامد در پستهای سرنوشت ساز بزرگترین خیانت به مردم است
http://www.kermanema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-1464.html
خیانت به مردم خود همسان خیانت به آب و خاک و سرزمین خود است.
http://www.khosoof.com/archive/372.php
امروز شرکت نکردن در انتخابات خیانت به مردم است.
http://weblog.zendehrood.com/comments.aspx?WeblogID=babak&MemoID=27013
شرکت در انتخابات خیانت است به ایران.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/06/050620_mj-fsahraei-canada-vote.shtml
باید اعتراض کرد و سوئیس و تمام دنیا را متوجه این خیانت به مردم جامعه ایران کرد.
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=13362
به اعتقاد ایشان بدون مطالعه صحبت كردن، خیانت به مردم است
http://www.aviny.com/News/82/08/04/t1.aspx
تقلب در مسایل پزشکی و حقوقی خیانت به مردم و امری ضدملی است.
http://dastyari.blogsky.com/?PostID=153
تا هنگامی که فقه اسلامی تکلیف خود را با موسیقی ایران روشن نکند، جفا و خیانت آشکار به موسیقی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
http://razeno.com/2007/07/post_225.php
متاسفانه دشمنان آزادی و کسانی که عمری مشغول خیانت به مردم ایران بودند با ترفندهایی زشت سعی بر آن دارند اتحادی که در این کارزار برای دفاع از زندانیان سیاسی شکل گرفته است را تخریب کنند.
http://sos-sanjari.blogspot.com/2006/11/blog-post_13.html
فرهاد رهبر ماده سه آیین نامه دولتی در زمان دولت هشتم را خیانت به مردم دانست
http://www.exijen.com/newsa/view.asp?id=7989
صحنه گردانان اعتراف گیریهای اخیر خود بیش و پیش از هر فردی باید به جرم جاسوسی و خیانت به مردم به دادگاه سپرده شوند
http://salam-socialism.blogfa.com/post-472.aspx
وقتی یک اصل در زمین بدون اجرا مانده و ما دائم سراغ فرع ها برویم یک نوع خیانت به مردم و اسلام است
http://360.yahoo.com/blog-7j8ob8g3erQEJC.4_pDityLY0ujcf74r
رئیس جمهور: کسی حق ندارد فردی را به اعتبار جناح و ارتباط سیاسی و حزبی به کاری گمارد و انسان ناشایست را به مردم تحمیل کند، زیرا این کار خیانت به مردم است.
http://mkeghbal.ir/conglomera/archive/2006_07_01_archive.html
اما دوستان انقلاب نباید فراموش کنند که خدمت به خائنان، خیانت به مردم است
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=13397
چه با تصمیمات و عملکرد دولت و مجلس موافق باشیم و چه مخالف٬ باید به صراحت بگوییم که ادامه مصرف بی رویه انرژی ارزان٬ خیانت به مردم محروم و روستائیان است.
http://entecnews.blogsky.com/?PostID=363
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت مدعی شد: آوردن پول نفت بر سر سفره مردم خیانت به مردم است.
http://www.inroozha.com/news/2005_07.php
خبرهای روابط عمومی دروغ بوده است و جهت عوام فریبی و خیانت به مردم به رسانه ها داده می شد
http://parvane11.persianblog.ir/1385_9_parvane11_archive.html

به هر حال اولین جرقه های خیانت به مردم در ذهن و روان جامعه از همان زمان پدیدار گردید.
http://saia.blogfa.com/post-10.aspx
برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بهانه های مختلف خیانت به مردم است
http://www.mohredel2.blogfa.com/post-19.aspx
آیا از دست دادن فرصتها نوعی خیانت به مردم وخون شهدا نمی باشد؟
http://www.fadafan.blogfa.com/post-320.aspx
 باید سعی نمایند از بوروکراسی موجود بکاهند و مشکل ومعضل بزرگی که باعث انواع فساد می گردد رشوه گیری می باشد که رشد ارتشاء باعث خیانت به مردم ودولت به حساب می­آید.
http://sedayedalat.persianblog.ir/1385_2_sedayedalat_archive.html
درضمن سکوت در مقابل این رژیم هم باز خیانت به مردم ایران است بطوری که امروزه تخم مرغ دانه ای ١٥٠ تومان است.
http://forum.iranproud.com/ghdrt-dryayy-ayran-ghdrt-dryayy-amryk-t138671.html


مرتبط: آب به آسیاب