۱۱ دی ۱۳۸۸

آب به آسیاب

ناگفته نماند که نه تنها نظام مردسالاری آب به آسیاب قدرت می ریزد بلکه قدرت نیز با تمام قوا از نظام مرد و پدر سالاری چه در خانواده، محیط کار و چه در کل جامعه پشتیبانی میکند.
http://www.astafe.eu/web-rasa/doc-f/2007/06/070601-3.htm

نظام حاکم  استبدادی و فرهنگ ستیز، راه را برای این اندیشه‌های  ایران بر باد ده آماده می‌کند، و آب را در آسیاب تجزیه طلبان می ریزد.
http://www.political-articles.com/Com/Articles/A00077.htm

با پخش چنین نوشته های بی اساس و بی ارزش می کوشند تا حقایق را وارونه جلوه دهند و در واقع آب به آسیاب حکومتگران و عوام فریبان می ریزند.
 http://www.azadegy.de/az96/09.htm

عدم درک ضرورت حرکت عینی عموم ... ونیز بعضا ریختن آب به آسیاب دشمن فرهنگی خود، بواسطه اعضای الینه شده وخودباخته جامعه ماست.
http://www.erkinlik.org/TurkmenTopl/seoasWaNehzateMeli0907ERT.htm

نیروهای کمونیست و سرنگونی­طلب را مورد زشت­ترین اهانت­ ها و ناسزاها قرار دادند. همه این جریانات و به اصطلاح شخصیت­هایشان آب در آسیاب جمهوری اسلامی ریختند.
http://members.tripod.com/naser__1/pdf/Refrandom-Sazgara.htm

می گوید که 5 سال تجربه ثابت کرد که سخن گفتن از دموکراسی، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
http://dari.irib.ir/pic1/SOUND/mizgard191.htm

زمانی که هیلاری کلینتون به قطعنامه سنا درباره تروریست خواندن سپاه رای داد، اوباما از او انتقاد کرد و او را متهم کرد که آب تو آسیاب جنگ طلبان می ریزد..
http://hajiwashington.com/blog/1386/10/17/irgc-us-navy/

برخی از افراد یا جریان‌های سیاسی با جملات حساب نشده و انتقادهای به اصطلاح خیرخواهانه خود به نوعی آب در آسیاب حزب پادگانی می‌ریزند
http://www.newsecularism.com/Articles/FarsiArticles-Mashaayexi082107.htm

وبدین صورت با از دست دادن هویت ملی مان، آب در آسیاب شوونیزم قبیله سالار بریزیم.
http://khorasanzameen.net/politics/rroien01.html

این کمپین در نهایت آب به آسیاب جریانات اسلامی و دست راستی در اروپا میریزد.
http://www.cyoiran.com/htm/Nashrie/302Html/302-mamadasangaran.htm

چرا که توسعه فناوری اطلاعات بدون در نظر گرفتن امنیت، آب در آسیاب دشمن ریختن است. http://www.itna.ir/archives/news/008492.php

این آیا آب در آسیاب آمریکا و جمهوری اسلامی، که هر دو دشمن کارگران و کمونیست­ها و مردم آزاده هستند، نیست!؟
http://www.rojhelatpres.com/jan-06/26-13.htm

تا  با ایجاد سردرگمی هر چه بیشتر  آب در آسیاب سکانداران نظمی بریزند  که  در صدد است  قوانین  و احکام استعماری خویش را با بمب و موشک بر جهان تحمیل گرداند . 
http://www.pwoiran.com/ghafieh.htm

مدعیان ابن الوقت! با این آب به آسیاب نیروهای سرکوبگر داخلی و خارجی نشاندار و استعماری ریختن: تنها عرض خود می برید.
http://www.turkiran.com/618saltanat....htm

در شریطی که دنیا دست در دست هم داده تا یکپارچگی ایران را تکه پاره کنند شما آب در آسیاب امپریالیسم می‌ریزید.
http://www.azadtribun.net/x18429.htm

و درنهایت آب به آسیاب پان ایرانیست‌های افراطی می ریزند.
http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/M_Dr/fedralism.html

آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتالیتر» می ترسانند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم ۲۵ سال گذشته می اندازند.
http://www.bashariyat.de/maghalat%20ba/mag%2013.htm

آیا اعتراض به این کتاب آب به آسیاب همین جریان نیست و باعث نمی شود که زندگی خصوصی شاملو بیش از پیش زیر ذره بین قرار بگیرد؟
http://www.maniha.com/yaddashtha.htm

بار دیگر آب به‌ آسیاب دیگران ریخته‌ شد. 
http://www.urmiye.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1839

اقداماتی اینچنین که خلاف قانون و نقض حقوق ابتدایی شهروندی است آن هم علیه دانشجویان و نیروهای طرفدار اصلاحات ... آب به آسیاب دشمنان ریختن ومصداق اقدام علیه امنیت کشوراست.
http://www.marzeporgohar.org/index.php?action=news&n_id=4974&l=2

با این احوال نباید از نظر دور داشت که اتخاذ هر گونه راه حل غیر عقلانی در خصوص پرونده هسته ای ایران ناخواسته به منزله آب ریختن به آسیاب مجاهدین ... است.
http://www.iran-interlink.org/files/farsi%20pages%2018/mojahedin290106.htm

این کار شما به نظر من ریختن آب به آسیاب قو چانی و تلویحن تایید حرفهای اوست.
http://commenting.blogfa.com/?blogid=manib&postid=339&timezone=3627

یا مثلا گفته مشود که چرا فقط در مورد اسلام حرف میزنید؟ و یا اینکه این سازمان دارد آب به آسیاب بورژوازی جهانی می ریزد؟
http://www.rowzane.com/0000_m_e/0m_e_2007/2706/m19mina.htm

کنگره ی وحدت جبهه ی ملی ایران در استکهلم را برگزار کردند و عده ای هم از دور آب به آسیاب آنان ریختند.
http://www.mossadeq.com/languages/farsi/mos-taghavibay2sem.html

چرا که توسعه فناوری اطلاعات بدون در نظر گرفتن امنیت، آب در آسیاب دشمن ریختن است.
http://forum.niksalehi.com/showthread.php?p=260579

جريان‌هاي سياسي داخل حاكميت و نظام و قانون آب به آسیاب دشمن نریزند.
http://iranews.biz/Default_view.asp?@=80358

مثلا در راستای وحدت سرزمین خیالی ایران در مقابل دو قدرت استعماری زمان یعنی روس و انگلیس و یا ایده خیالی جامعه بی طبقه عملا آب به آسیاب فاشیسم فارس ریختند.
http://www.radist.org/Fa/megale/megale85/m0201385.htm

اما اینکه حاصل و برآیند این دو حرکت، آب به آسیاب کدام گروه خواهد ریخت؟
http://farhang-ghassemi.com/

کیهان لندنی این سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا و همدست رامزفلد در لندن نیز زیر بغل وی را گرفته بود و با دروغ و دغل و اخبار جعلی و کاذب و بزرگنمائی های تهوع آور و ساختن کوه از کاه، آب به آسیاب امپریالیستها می ریخت.
http://www.ashti.nu/feb08/08-02-14f.htm

پیشنهادم این است که این قدر آب به آسیاب دشمن فرضی نیاندازیم.
http://www.irandefence.net/showthread.php?p=146244

خرافات فقط مختص افراد بی سواد نیست، تحصیلکرده ها هم آب در آسیاب خرافه‌پرستی می‌ریزند.
http://persianone.com/ftopicp-138753.html

امروز هر حرکت تفرقه آمیز آب به آسیاب رژیم ریختن است.
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060424072530.html

بیایید...آب به آسیاب دشمن نریزیم!
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060424072530.html
            
مرتبط: خیانتکده