۲۶ خرداد ۱۳۹۹

شروع افسانه‌ای از هند

پادشاهی هفت پسر داشت که شش‌تای اولی را در شب عروسی شان مار نیش زده و کشته بود. حالا وقت ازدواج آخرین شاهزاده رسیده بود. به دستور پادشاه زبده‌ترین معماران کشور جمع شده و اتاقی ساختند چنان امن که ورود پنهانی یک پشه یا حتی ذره‌ای غبار به آن مطلقا ناممکن و محال بود. بالاخره شب زفاف فرامی‌رسد و عروس و داماد را در اتاق تنها می گذارند. روز بعد هنگامی که در را باز می کنند با جسم بیجان آنها مواجه می شوند.   ا
علت مرگ: مارگزیدگی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر