۰۸ دی ۱۳۹۵

پس آن دو چشم راز گویت را/ چرا هر لحظه بر چشم من دیوانه می دوزی؟


۸ دیماه تولد فروغ
این عکس را شاید دیده باشید. در نسخه قدیمی آن برق چشم‌های فروغ دیده نمی‌شود، در حالی که این کمبود در عکسی که پیش روی شماست با اضافه کردن دو نقطه‌ی سفید رفع شده است.