۲۶ مهر ۱۳۹۴

سرباز فرانسوی آواز ایران

- آقای علیزاده ... فکر میکنید چرا کشور فرانسه آنقدر در پی آن است که به هنرمندان ما نشان شوالیه بدهد؟

- من معتقدم هر چقدر نشان افتخار در کشور داشته باشیم اشکال ندارد و اهدای نشان در کشور فرانسه یک رسم است و تنها به هنرمندان کشور ما این نشان را نمی‌‎دهد اما من نگاهم این است که هر موضوعی را باید با توجه به مکان و محیط خودشان سنجید.
ما آنچه که باید در کشورمان و به نسل جوان بیاموزیم غرور ملی است چراکه خودمان چیزهایی داریم که باید قدرشان را بدانیم به نظر من سفارت فرانسه کار خودش را انجام میدهد اما این ما هستیم که چشممان نباید به دست دیگران باشد ما خودمان افتخاراتی داریم که باید به دنیا نشان دهیم.
من همیشه میگویم در جایی که به هنر کم توجه میشود یک چراغ خورشید میشود. من از همه جراید تقاضا میکنم که پیشوند شوالیه را استفاده نکنند وقتی میگویند شوالیه آواز مثل این است که میگویند سرباز فرانسوی آواز ایران.
ما نشان فرهنگی و مشخصاتی داریم که اگر به آن اهمیت دهیم از جهان کم نداریم.- دوست نداشتید که به شما هم نشان شوالیه میدادند؟

من افتخاراتم را خارج از سفارت فرانسه کسب کردم و حسین علیزاده میتواند نامی باشد که همه داشته باشند ولی هویت این نام را مردم و علاقه مندان به موسیقی دادند و من نیاز به هیج چیزی که قبل و بعد از اسمم باشد، ندارم. من نام خودم را پاک نگه میدارم.این مطلب بخشی از مصاحبه حسین علیزاده با فارس است که در G+ هم‌خوان کرده بودم، اما اینجا نیز لازم خواهد شد!