۰۴ آبان ۱۳۹۴

تبلیغ

کنار تبلیغ چشمکزن نوشته میتونید اگه نمیخواید اینجا کلیک کنید حذف میشه. آدم احساس آرامش میکنه. به خودش میگه، به! چه خوب، الان با یه کلیک حذفش میکنم راحت میشم. یه کلیک میکنه، یهو یه لیست بازمیشه که توش چندتا سؤاله که چرا نمیخواید؟ نالازمه؟ وقتتون تنگه؟ عصبانیکنندهس؟ به نظرتون غیر اخلاقیه؟ ... 
ممکنه بگید، لازم نیست آدم به این سؤالا فکر کنه/ بگید، این سؤالا برا تویی که خودتو بیخودی انداختی تو هچل همهشون یه اندازه بیاهمیتن، و حالا که بالاخره تا اینجا اومدی، و بخواینخوای وقتت به طور غیرقابل جبران تباه شده، یکیشو، فرق نمیکنه کدومشو، تیک بزن، بره پی کارش راحت شی! اما باید مأیوسانه متأسفتون کنم که کار به این آسونیا نیست. حرف شما در مورد چرا نمیخواید/ نالازمه/ وقتتون تنگه/ عصبانیکنندهس کاملا درسته، ولی اگه رو گزینه «به نظرتون غیر اخلاقیه؟» کلیک کنید، باز یه لیست جدید باز میشه که میپرسه، مایلید:
۱- بلاک کنید؟ 
۲- این تبلیغ را به مسئولین ذیربط خبر بدهید؟ یا
۳- شکایت حقوقی نمایید؟

دیگه غیرقابل تحمل بود. بلاک کردم.
بلاک کردم غائله به خوبی و خوشی خوابید. تئوری بلاک آسونترین راهه اینجا هم درسته… حالا گزینه دومیم خیلی بد نیست، فوقش با یکی دوتا ایمیل سروتهش جمع میشه. از همه خطرناکتر سومیه که ممکن آدم بیفته تو دردسر یا حتی به دوندگی تو راهروهای دادگاه.