۰۹ آبان ۱۳۹۳

علیه نهیلیسم

نیکآهنگ کوثر در ابتدای "مطلب"ی که منتشر کرده است، آرش کمانگیر را «دوست فرهیخته» نامیده است.
این رفتاری سرزده از روی نادانی، و عملی ضدفرهنگیست که به نامفهومشدن مفهوم «فرهیخته» میانجامد
شگفت نیست که فارسی‌دوست واقعی از این رفتار نکوهیده دق کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر