۱۹ اسفند ۱۳۹۰

تبلیغات تجاری به سبک عباس معروفی

خودت را باور کن. تو یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران هستی. مانا هم هستی. سمفونی مردگان را کی نوشته؟ تو رویدادها، شخصیت سازی ها، و نشان دادن فضا و مکان و زمان را با نثری دلکش منعکس می کنی. دیدی ژرف نگر، و احساس عمیق همه کار توست. به بخش پایانی سمفونی مردگان نگاه کن! و فضا و مکان را دریاب که چگونه مرگ در آنها جا خوش کرده به ما می نگرد. خوشبختانه تو مرگ اندیش نیستی. تو عاشق زندگی هستی. سعی داری این رسم خوشایند را همچنان پاس بداری. اما اگر نتوانی، بلدی از صفر شروع کنی. پس بی وفایی های مردم زمانه هم نمی تواند گزندی به تو برساند.
اما کتاب پیکر فرهادت، تمام ويژگی های سبک تو را دارد، با این برتری که گذاشته ای در آن احساس، هوایی بخورد. تمام جزییات پیکر فرهاد یادم هست. به ويژه شعری که در آن، زینت بخش داستان کرده بودی: "امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد." تو بیشتر نشان می دهی و کمتر وصف می کنی. و همین است که صحنه های داستان هایت در ذهن خواننده حک شده باقی می ماند.

چشم به راهت هستم، مادرت، سیمین دانشور

 عباس معروفی آخرین نامه سیمین دانشور خطاب به خود را در فیس‌بوک منتشر ساخت.

۴ نظر:

  1. یاد اون جوک افتادم که طرف به محض شنیدن خبر فوت پدرش گفت "آخ جون. تیپ مشکی"

    پاسخحذف
  2. طفلک عباس معروفی... برای این که باور کنه یه کاری کرده چقدر به تشویق احتیاج داره

    پاسخحذف
  3. هرکس یکیو واسه خودش داره. ده نمکی پر قبای ایرج قادری رو میچسبه اینم گوشه چارقد سیمین دانشور

    پاسخحذف