۰۸ اسفند ۱۳۹۰

اعتراف می‌کنم من در «اون لحظه» حساس خواب بودم

اما با این‌که از شما دورم از لحاظ حسی با شما شریکم:
زنده باد اکبر فرهادی!