۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

یأس فیلسوف

الان یأس و سرخوردگی فیلسوف ایرانی آرش نراقی باید بی‌حد و مرز باشد. تصورش را بکنید/ هابز، جان لاک و کانت را روی سرش گذاشته٬ دهان خود را گشاده است که: آمریکایی‌ها از نظر اخلاقی موظف‌اند هواپیماهای جنگی‌شان را بفرستند٬ حالا آمریکایی‌ها «سوپرمن» را فرستاده‌اند.