۱۶ اسفند ۱۳۸۹

قلم‌دارها زنان را از قلم نیاندازند

«روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی كه كمترین سرود بوسه است
و هر انسان برای هر انسان برادری‌ست».

چیزی که زنا رو اذیت می‌کنه همینه. بهشون اونطور که شایسته‌س نگاه نمی‌شه. همه‌جا کم به حساب میان. خواسته‌ها٬ توانایی‌ها٬ قابلیت‌ها و شخصیت‌شون ندیده گرفته میشه. در این روز نحسی که «کمترین سرود بوسه است» که اصلا کل وجودشون به عنوان انسان ندیده گرفته میشه. حق دارن داد بزنن. یه لحظه خودتونو بذارید جا زنا. همونقدر که شما می‌تونید خواهر من باشید٬ اونام می‌تونن برادر ما باشن.
مرتبط