۰۸ بهمن ۱۳۸۹

معطل چی هستید٬ باز نوبت شماست

بی‌بی‌سی در برنامه امروز «نوبت‌شما»٬ نظر شما را در باره جریانات پشت‌پرده مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌پرسد (+).

اسناد افشا شده در مورد سطح توافقات مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی در برابر اسرائیل حاوی نکته‌های زیادی‌ست. اما در این میان نکته‌ای هست که نمی‌شود از بی‌بی‌سی انتظار پرداختن به آن را داشت. در چهارپنج‌سال گذشته رسانه‌های بین‌المللی همیشه خواسته‌های غیرقابل پذیرش طرف فلسطینی را باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات "صلح" معرفی می‌کردند. اسرائیل دایما دنبال صلح است٬ اما این فلسطینی‌های زیاده‌خواه کار را مشکل می‌کنند.
از نظر بی‌بی‌‌سی اسرائیل حتی وقتی که ساختمان‌های فلسطینی را غصب و تخریب می‌کند٬ دنبال صلح است:
«برخی تحلیلگران، اقدام اسرائیل در تخریب این ساختمان را نوعی تحت فشار قرار دادن مسئولان دولت خودگردان فلسطینی برای بازگشت به مذاکرات صلح ارزیابی می‌کنند» (+).
امروز با آشکارشدن آمادگی مقامات تشکیلات خودگردان برای پذیرش شروط و پیش‌نهادهایی که با خواسته‌های حداکثری راست‌‌ترین جناح‌های اسرائیلی تفاوت چندانی ندارد٬ و همزمان امتناع اسرائیل از پذیرش پیش‌نهادهای مذکور٬ روشن می‌شود طرفی که خواهان صلح نیست و همیشه دروغ می‌گفته است٬ نه فلسطینی‌ها بلکه طرف اسرائیلی است.