۱۳ آذر ۱۳۸۹

راهنمایی برای موفقیت تضمینی

حتی وقتی موضوع خود را یافته‌اید٬ فکرهای خود را منظم کرده‌اید٬ حتی یادداشت‌های ریزودرشتی نیز در ارتباط با موضوع برداشته‌ و لینک‌های مورد احتیاج را هم ضبط کرده‌اید٬ ناامید نشوید. باز هم برای این‌که در ننوشتن موفق شوید یک راه خوب هست:
یک گشتی در سیصدوپنجاه مطلب همخوان‌شده در گودرتان بزنید.