۰۱ آبان ۱۳۸۹

خیلی وقت بود یک جک خوب نشنیده بودم٬ تا امروز:

دونفر در رستوران ماهی سفارش می‌دهند. در دیسی که گارسون برای آن‌ها می‌آورد دوماهی سرخ‌شده هست که یک‌اندازه نیستند. اولی بلافاصله ماهی بزرگ‌تر را در بشقاب خود می‌گذارد. دومی به او می‌گوید: «اگر من به جای تو بودم ماهی کوچک‌تر را برمی‌داشتم». اولی جواب می‌دهد: «خب٬ الان هم ماهی کوچک‌تر را داری».

*

اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که این دیالوگ دونفره نمایشی است از مواجهه دو تیپ گوناگون:
اولی را می‌توان یک عقل/عمل‌گرای آمریکایی فرض کرد٬ و دومی را یک آرمان‌گرای ایرانی!