۰۳ آبان ۱۳۸۹

- حق گرفتنی‌یه یا دادنی‌یه؟

- هیچکدوم. حق خوردنیه.