۱۶ شهریور ۱۳۸۹

راز «گودر»

برای ساختن اختصار و کوتاه کردن عبارات تا جایی که من دیده‌ام قوائدی هست. یکی کنارهم نشاندن حروف اول کلماتی است که عبارتی که خواهان ساختن اختصار برای آن هستیم از آن‌ها تشکیل شده است. مثل bbc, cia, usa
یکی دیگر کنار هم نشاندن سیلاب اول کلمات یک عبارت است. مثلا یکی از انستیتوهای جامعه‌شناسی دانشگاه وین انستیتو علوم اجتماعی نام دارد. صفت «اجتماعی» به زبان آلمانی می‌شود Sozial و علم به آلمانی می‌شود Wissenschaft. ما این انستیتو را«Sowi» می‌نامیدیم.
برای ساختن شکل اختصاری «گوگل‌ریدر» از این دو راه استفاده نشده است. خالق اختصار «گودر» راه سومی را انتخاب کرده است که نامعمول به نظر می‌رسد. من تا به حال اختصاری را ندیده‌ام که از طریق کنارهم‌نشاندن سیلاب اول کلمه‌ی اول یک عبارت مرکب و سیلاب آخر کلمه‌ی دوم آن درست شده باشد.
اختصار مناسب برای گوگل/‌ریدر به این ترتیب یا می‌بایستی «گ/ر» باشد٬ یا «گو/ رید».
گمان من این است که خالق اختصار «گودر» از این طریق مشکل «رید» را دورزده است. به ویژه اگر توجه داشته باشیم که در «گو/رید» مطالبی را «هم‌خوان» می‌کنند و از طرفی «خوان» به معنای «سفره» هم هست. سازنده‌ی هنرمند «گودر» کاربران را از نشستن سر سفره «گو/ رید» نجات داده است. من که «گودر»ی نیستم٬ اما فکر می‌کنم گودری‌ها باید قدر هنرمند خلاق خود را بدانند. بدون دخالت او مجبور بودیم به «گودری»ها بگوییم جماعت «گو رید»ی‌ها.

کاش فقط برای «سورن کیر که گار» هم یه چیزی پیدا می‌شد (+).
۱۶شهریور۸۹