۲۲ شهریور ۱۳۸۹

عکس: پشت منشور حقوق‌بشر کورشمن که از این نمایش بیهوده‌ای که راه افتاده است سردرنمی‌آورم. اصولا اشیاء ویترین افتخارات فرهنگی حس احترام مرا بی‌نمی‌انگیزد که هیچ٬ نسبت به کسانی که برای فرار از واقعیت امروز خود به این وسایل چنگ می‌زنند٬ احساس ترحم هم می‌کنم. نه این‌که در فرهنگ نیاکان ما خصوصیات ستودنی وجود ندارد. البته که وجود دارد. اما آن دسته از خصوصیات نیک فرهنگ گذشته ما ستودنی‌ست  که در نحوه بودن امروز یک ایرانی حضور داشته و در شکل‌دهی به رفتارهای امروز او مؤثر باشد.
۲۲شهریور۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر