۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

فارسی مثل قند

«سرمقاله‌ی مردم‌سالاری از یک نگرانی دیگر هم نوشته است و آن این که با اشاره به‌مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های متعدد برای واگذاری میدان‌های نفتی جنوب و خط لوله‌های شمال با چین، حجم این قراردادها این نگرانی را در میان کارشناسان به‌وجود آورده است، برای تکنولوژی چینی درحوزه‌ی نفت».

۱۸ اردیبهشت ۸۹