۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

قرض از آلمانی

پیش از این بین ایرانی‌ها از این نوع مردان ندیده بودم٬ اما اخیرا متوجه شدم که چرا٬ هستند. و دیدم در فارسی برای آن‌ها نامی نداریم.
به زبان آلمانی به این مردهای فوق‌العاده "حساسی" که همیشه٬ قطع‌نظر از این‌که زن‌ها چه حرفی بزنند٬ یعنی حتی وقتی حرف آن‌ها یاوه بی‌معنا و بی‌منطق است٬ آن‌ها را "می‌فهمند" و جانب آن‌ها را می‌گیرند٬ می‌گویند: Frauenversteher یعنی کسی که زن‌ها را می‌فهمد٬ فهم‌کننده زن‌ها/ یا تا وقتی معادل بهتری برای این مفهوم نیافته‌ایم: «زن‌فهم».
برای درک دقیق مفهوم کنایه‌آمیز «زن‌فهم» باید مد نظر داشت که زن‌فهم‌ها یک روی سکه‌ای هستند که روی دیگر آن به «ماچو»ها اختصاص دارد٬ یعنی به مرد‌هایی که از زنان یک چیز بیشتر نمی‌خواهند و آن یک چیز هم «حرف» نیست. همچنین نباید نظر طرفداران تئوری اثبات نشده‌ای را نادیده گرفت که طبق آن تفاوت بین ماچوها و زن‌فهم‌ها صرفا تفاوت در «روش» است و نه در خواسته.

۱۶ اردیبهشت ۸۹