۱۳ تیر ۱۳۹۵

اوه … یه آدم خاص دیگه!نه آقا! به این نمی‌گن خاص. به این میگن یه آدم بنجل بی‌دست‌وپای بدبخت قابل ترحم که اختلال روحی‌شخصیتی داره.