۲۵ اسفند ۱۳۹۲

پسته‌ دهان‌بسته!

خوش باش!
تو در امانی
تو
ته کاسه میمانی!

۳ نظر: