۰۲ شهریور ۱۳۹۱

لذت تولید رحمتک: شعری از علیرضا روشن

پسرک روی کارت نوشته است:
ـ پدر عزیزم مرسی که برایم زحمت می‌کشی. خیلی دوستت دارم. روزت مبارک. اهورا
ـ کوچولوئک! من چه زحمتی برای تو کشیدم جز لذت ِ تولیدت؟ زحمت نداری رحمتک

۱ نظر: