۲۳ مهر ۱۳۹۰

یک ایده خوب برای نشخوارکنندگان ادبیات و جلقی‌های حرفه‌ای کتاب‌دوست

«کتاب‌های خاطره‌ساز»، فراخوانی است برای ادای احترام به کتاب‌هایی که، گرچه در کتابخانه در کنار دیگر کتاب‌ها قرار می‌گیرند، اما تجربه‌ی مطالعه‌ی آنها، تجربه‌ی زیستنی دگر گونه است.
در زندگی همه‌ی ما، که بخشی از روز را در میان کتاب‌ها می‌گذرانیم. کتاب‌ یا کتاب‌هایی هستند که بیشتر از بقیه به لحظه‌هایمان عمق داده‌اند. کتاب‌هایی که گاه مرز خیال و واقعیت را برایمان کم‌رنگ کرده‌اند و زندگی روزمره‌مان را تحت تاثیر قرار داده‌اند. کتاب‌هایی که تبدیل شده‌اند به نشانه‌ی برهه‌ای از زندگی یا بخشی از شخصیت ما و کتاب‌هایی که گاه بنیان چندین ساله‌ی اندیشه‌مان را به یکباره لرزانده‌اند.
حال، برای خاطرِ این دست کتاب‌ها و ضبط تجربه‌های ناب شما به هنگام مطالعه‌ی آنها، «فرهنگ‌خوان»، فضایی را فراهم آورده تا خاطره‌ی مطالعه‌ی این کتاب‌ها را برای دیگران تعریف کنید و به این بهانه، طعم آن لحظات را دوباره مزمزه کنید.