۱۷ آذر ۱۳۸۹

باز هم ویکی‌لیکس

ماجرای ویکی‌لیکس برای من روشن نیست. پدیده پیچیده‌ای است که سبب تغییرات جدی و با اهمیتی در روابط ملت‌ها٬ در عرصه سیاست و دیپلماسی و در عرصه رسانه خواهد شد. همین‌طور نمی‌دانم بایستی رأی دادگاه سوئد را چگونه ارزیابی کنم. آیا جولین آسانژ واقعا به دو دختر نوجوان زن سوئدی تجاوز کرده است؟ باید منتظر رأی دادگاه ماند. سوئد یکی از مستقل‌ترین کشورها و نمونه دمکراسی است. در هیچ‌کشور دیگری پروژه دمکراسی به اندازه سوئد به واقعیت تبدیل نشده است. هم‌چنین قضات و حقوق‌دانان سوئد در محافل بین‌المللی قابل اعتمادترین قضات هستند و در اختلافات و چالش‌های بین‌المللی نقش برجسته‌ای بازی کرده‌اند و می‌کنند.
در این میان چیزی که به نظرم جالب می‌آید رفتار مخالفین توهم و توطئه‌پنداری است که پس از دستگیری جولین آسانژ حکم دستگاه قضایی سوئد را صراحتا یا تلویحا نوعی پاپوش‌سازی به هدف ساکت کردن وی معرفی می‌کنند.

*

نگاه کلی دانیل جعفری در این نوشته  به نظرم خوب و دقیق می‌آید٬ به جز این جمله که به نظرم عجیب رسید:
«شک نیست که اتهامات جنسی شوخی سخیفی ست که دولت‌های عاجز شده از سیل اطلاعات نشت پیدا کرده علم کرده‌اند».
عجیب٬ زیرا نمی‌دانم او چطور به این یقین رسیده است. دولت سوئد جزو دولت‌هایی نیست که از سیل اطلاعات عاجز شده باشد٬ و دادگاهی که قرار است به اتهام تجاوز رسیدگی کند٬ هنوز تشکیل نشده است.