۲۱ آذر ۱۳۸۹

جولین آسانژ حامل وحی

اصل کاریکاتور اینجا
 ویکی‌لیکس اسناد خود را مستقیما از خداوند دریافت می‌کند. او قبل از موسی علیه‌سلام به حقایق رسیده است. آیا جولیان آسانژ (.J.A) یک پیامبر جدید اولوالعزم صاحب وحی است؟
در حالتی دیگر تقرب او به خداوند بیشتر از موسی‌ست٬ طوری که بین خداوند و موسی علیه‌سلام قرار گرفته است. موسی اولین‌بار از طریق ویکی‌لیکس با "سند" ده‌فرمان آشنا شده است. آیا جولیان آسانژ حامل وحی/ وجودی شبیه «جبرئیل امین» (!.J.A) است؟
اما آشکار است که ویکی‌لیکس این‌جا هم طبق معمول به این حقایق "نرسیده" است٬ بلکه به این حقایق «دست‌یافته است». سند ده فرمان پیش از این‌که در اختیار موسی‌علیه‌سلام گذاشته شود٬ توسط .J.A به سرقت رفته است. سندی که یکی از اصول ذکرشده در آن این است: تو اجازه نداری دزدی کنی.
۲۱ آذر ۸۹