۱۹ آبان ۱۳۸۹

تا در روز حساب سرافکنده نباشی

امروز وقتی دیدم یه پیرزن فرسوده با پاهایی لرزون می‌خواد از روی خط عابرپیاده عبور کنه٬ ده‌متر مونده به خط نگه داشتم و منتظر موندم که بدون هیچ‌گونه نگرانی برسه به اونور خیابون.

راستش هرچی فکر می‌کنم یادم نمیاد هیچ‌وقت هیچ عمل خیری از من سرزده باشه. ولی فکر می‌کنید این کار نیکی که امروز کردم برا این‌که برم بهشت کافیه؟