۲۵ شهریور ۱۳۸۹

ذوق خوش ایرانی

پزشک "خوش ذوق" در حین عمل جراحی «مرغ‌سحر» می‌خواند. (+)