۰۱ شهریور ۱۳۸۹

آنچه سخت آسان است

دوگروه: گروهی که زندگی مدرن را دوست دارند٬ و گروهی که از زندگی مدرن وحشت دارند.
اولی‌ها بی‌خبر که زندگی مدرن چقدر سخت است. و دومی‌ها بی‌خبر که در زندگی مدرن همه چیز چقدر آسان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر