۲۷ مرداد ۱۳۸۹

معطل چی هستید؟ نوبت شماست

بی‌بی‌سی در برنامه «نوبت‌شما»ی امشب٬ صمیمانه از شما یک سؤال می‌کند:
وقتی که می‌شنوید «۲۸ مرداد» یاد چه می‌افتید؟جواب صمیمانه من:
- یاد مصدق.
بعد از این که یاد مصدق فقید می‌افتم می‌خواهم معنای دقیق نام او را بدانم. فرهنگ سخن انوری «مصدق» را این‌طور معنی می‌کند: ویژگی آن‌چه درستی آن تصدیق شده است.
بعد یاد پدرم می‌افتم که از زخمی که در ۲۸مرداد مورد بحث به روح او  خورد تا زنده بود رنج کشید.
پیرمرد برای پرهیز از به زبان آوردن نام چرچیل او را «سگ کثیف انگلیسی» می‌نامید (خاصیتی که تا حدی به من هم به ارث رسیده است).
بعد٬ همین‌طور که جمله پیش را تایپ می‌کردم٬ یاد یک ایرانی جیره‌خوار افتادم که سگ نامبرده را «هنرمند» معرفی می‌کرد.
بعد یاد صادق صبا افتادم و بلافاصله یاد مرحوم صادق هدایت.
بعد با خودم گفتم:
مرحوم هدایت و آقای صبا/ هر دو «صادق»اند٬ اما این‌ کجا و آن کجا.
۲۸مرداد ۸۹


پ.ن.:
وقتی بی‌بی‌سی فارسی تاریخمان را برایمان تعریف کند

یک عده می‌گویند کودتای انگلیسی آمریکایی، یک عده می‌گویند قیام ملی