۰۹ مهر ۱۳۹۵

تأملات استراتژیک/ توصیه به حمله پیشگیرانه

اون «بنیادش براندازیم» که اغراق شاعرانه‌س! حقیقت اینه که بنیادشو نمیشه برانداخت. این‌جا فقط می‌شه از تارومارکردن، به عقب راندن، یا حداکثر از شکست موقت حرف زد. کما این‌که هربار که آدم با ائتلاف با ساقی لشگر دشمن‌‌ رو با موفقیت تارومار می‌کنه، فردای همون روز هنوز ظهر نشده، می‌بینه اون دورها باز دورهم جمع شده‌ن دارن برا حمله‌ جدید صف‌آرایی می‌کنن.