۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

آنکدوت: کم‌فروشی

[چهارشنبه‌سوری، اصغر فرهادی]
زن جوان از این‌که قرار است به زودی با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند، خوشحال است. زن آرایشگر پس از برداشتن زیرابروهای او می‌پرسد:
موهات رو هم رنگ کنم؟
دختر جواب می‌دهد:
نه، همینم از سرش زیاده!

- تصور جالبی از خودش داره