۲۹ آبان ۱۳۹۳

دیگه از جون مهندس چی می‌خواین؟

به نظر من بعضی از طرفداران حقوق زنان چشم خود را بر برخی از تغییرات میبندند، و به نیمه پر لیوان اعتنا نمیکنند. امروز دیگر طوری شده است که مهندس پیش از اینکه پریود نازنین شروع شود، کیسهآبگرم و پتو را آماده کرده و کمر همت به درست کردن چاینباتؚ زعفرانی بسته است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر