۲۵ آذر ۱۳۹۲

عنوان ندارد

من فکر میکنم تعداد آدمهای اهل دانش مثل محمود سریعالقلم در ایران زیاد نباشند. یکی از چهرههای علمی موجهماست، و تألیفات تخصصی زیادی دارد. تحصیلات عالی در روابط بینالملل و علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران/ استاد  علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
شخصا به تألیفات ایشان دسترسی ندارم، اما توجه به عناوین این کتابها نشان میدهد که افکار او با موضوعات و معضلهای کلیدی جامعه ما درگیر است. مقالات و مصاحبههای او که در وب موجود است نیز مؤید همین نظر است. [آشنایی محدود من هم با او از همین طریق است]. و با همین شناخت اندک، میتوانم ادعا کنم که او یکی از قلیل افرادیست که میداند چه میگوید
این را میشود با تأمل در متن فهمید. بعضی متنها مثل نوشته‌های سریع‌القلم با آدم حرف میزنند، متن‌های دیگری هم هستند که آدم می‌بیند در پس آن‌ها، یکی دارد با زحمت نمایش بازی میکند، و میکوشد به حرفهای خود اهمیت علمی تزریق کند(!). یکی از مهندسان آیتی چندوقت پیش در رابطه با فضای ایجادشده پس از انتخابات اخیر نوشته بود «در وضعیت ِ قدرت، دریچهای از گفتگو توسط ِ بخشی از بالاتنهی هرم باز شده است»!

سریعالقلم اخیرا در برنامهیک مؤسسه فرهنگی در نقد پوپولیسم حرف زده است. از جمله گفته است: «یک راننده تاکسی که از ۵ صبح تا ۱۲ شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه ۳ بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد».

امروز، عده‌ای از تاکسیران‌های تهران در واکنش به این سخن مقابل ساختمان ریاستجمهوری تجمع کردهاند. آنها طی نامهای خطاب به رئیس‌جمهور روحانی نوشتهاند
«مشاور جنابعالی آقای سریعالقلم که معلوم نیست تاکنون کجا بوده به یکباره از گرد راه میرسد و به کسبه فهیمی که همواره در صف مقدم حرکت سیاسی ملت بودهاند، با توهین و تحقیر سخن میگوید». 

دو نکته میتوان از این جملات استخراج کردیکی اینکه «فهیم نامیدن» خود یا صنف و گروه خود، از خود تعریف کردن است، و خود شوفرتاکسیها میدانند که در فرهنگ عامه این کار مترادف با چه عملی قرارمیگیرد. و دوم، ادعای مضحک حضور در «صف مقدم حرکت سیاسی ملت» است. مضحک، به این خاطر که اینجا در شبکه گوگل (احتمالا به جز یکیدو مهندس) هیچکدام از ما این را نمیپذیرد که در حرکتهای سیاسی، آنها پرچمدار، و همه ما پشت سر آنها بودهایم!

[- کجاش ایراد داره؟ نه، شما بگو کجاش ایراد داره! مردم ما فهیماند!].
آنها «در پایان نامه خود خواستار عزل و اخراج محمود سریعالقلم از حلقه مشاوران رئیسجمهور شدند و تصریح کردند که در صورت عدم برخورد برای دفاع از حیثیت شغلی خود از سریعالقلم شکایت خواهند کرد» (فارس). 
من به عنوان دمکرات به شما خواننده این سطور حق میدهم اگر بخواهید - خدای ناکرده! - احیانا دوباره(!) زیر پرچم شوفرتاکسیها بروید. شخصا اما از این کار معذورممرتبط:
+ آسیب‌شناسی مهندس
+ لایک تضمینی

۲ نظر:

 1. سلام
  بنده هم آشنایی با ایشان ندارم، اما این جملات را چگونه می‌توان هضم کرد؟

  سیاستمدار حرفه ای كسی است كه غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی كرده، مهربانی و احترام را تجربه كرده ، سفر رفته و حتی از هوس نیویورك رفتن هم عبور كرده است.
  کسانی که زبان انگلیسی نمی دانند، منطقی فکر نمی کنند!

  خب اگر این آقا چهره‌ی علمی موجه ماست، پس باید برای سایر چهره‌های علمی جدا ابراز نگرانی کرد.

  پاسخحذف
 2. چهره علمی موجه، به معنی بی خطا و گوینده حقیقت نیست.
  و البته شما هم در انتخاب خود مختار هستید.

  پاسخحذف