۱۳ آبان ۱۳۹۲

من بنز میشم میرم زیر پات!

- آخه این چه کاریاه؟
- یکی از تکنیکای شکستن طلسم تنهاییاه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر