۱۳ آبان ۱۳۹۲

-

- ای بخت سراغ من بیا که رختخواب من با این خیال خام من گرم نمیشه!


حاجتی به بخت نیست، سهونیمیورو برای خرید یک کیسهآبگرم مناسب، با روکشهای (به انتخاب خریدار) حولهای، مخملی، پوستخرگوشی، کرکی یا کتانی برای این کار کافیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر