۱۸ فروردین ۱۳۹۲

خالی کردن مهندس مر خویشتن را در گوهگل پلاس

می‌گوید:
«حالم از ایران و مردمش به هم میخوره. هیچ چیز دیگه جز خانوادم و خاطراتم تو اون خاک کثیف و مردم پلیدش باقی نمونده. این مردم لیاقتشون بیشتر از این حکومت نیست».


«ببخشید بچه ها. حالم خوب نبود. اینجا خودمو خالی کردم»! +/+

۱ نظر: