۱۴ مرداد ۱۳۹۱

یک چنین تعاملات و تأملاتی دارد این قوم

آرش008: شاملو راست میگفت :...من اونقد از موسیقی ایرانی نفرت زدهام که حال شنیدنش رو ندارم...

پوراحمد45: شاملو غلط زيادی کرد با تو همراه

ایمانTX: در مورد نظرات انتقادی آقای شاملو، به توضیح همسر و وارث ایشان بسنده میکنیم که گفته اند مطالبی که ایشان در زمینه موسیقی و مشاهیر موسیقی و ادبی ایران عنوان کرده اند، تحت تاثیر بیماری ایشان و داروهای مصرفی در اواخر عمر بوده و فاقد اعتبار هسنتد. ادب و هنر ایران به شکل موجود از فیلتر چند هزار ساله ذوق و سلیقه ایرانیان هنردوست و نکته سنج(و بعضا خرده گیر و مشکل پسند)عبورکرده و غم انگیز یا مسرورانه، با روحیات و سلایق و خاطره قومی ایرانیان در تطابق کامل است.

[گفتگو زیر ویدئو: کنسرت شورانگیز. حسین علیزاده]
کنسرت شورانگیز 1367 - حسین علیزاده و ارشد تهماسبی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر