۲۴ دی ۱۳۸۹

در تالار آینه دادگاه ویژه

در این تالار به جرایمی رسیدگی می‌شود که هنگام وقوع آن‌ها شاهدی وجود نداشته است. این دادگاه بیست‌وچهارساعته کار می‌کند و قاضی بی‌رحم و سخت‌گیری دارد. با این‌همه٬ از آن‌جایی که متهم در تن‌دردادن یا تن‌درندادن به احکام او٬ مختار است٬ دادگاهی مطلقا عادلانه است.
هیچ عجیب نیست که متهمی به احکام او بی‌اعتنایی کند٬ زیرا در غیر این صورت٬ روزی می‌رسد که برای خلاصی از دست او٬ هیچ راه دیگری نمی‌ماند جز پناه‌بردن به غار یا جزیره‌ای متروک٬ و زیستن با نان جو و کاسه آب.


۲۴ دی ۸۹