۲۳ دی ۱۳۸۹

وقتی جامعه دوقطبی می‌شود باید چکار کرد

«ما همه از یک کشوریم* ... ما می‌توانیم در باره ایده‌های طرف دیگر بحث کنیم٬ بی‌این‌که علاقه آن‌ها به کشورشان را نفی کنیم».
در زمان جدل‌های دوقطبی٬ مهم است کمی تأمل کنیم و مطمئن شویم «طوری با هم حرف بزنیم که درمان کننده باشد٬ نه زخمی کننده».


از سخنرانی باراک اوباما به مناسبت واقعه خون‌بار شنبه گذشته که شش کشته و چندین زخمی به جا گذاشت [که یکی از نمایندگان دمکرات کنگره نیز بین آنان است] +

* در متن اصلی: «ما همه آمریکایی هستیم».