۱۰ آذر ۱۳۸۹

- آخه اصلن جریان چیه؟

- تو لازم نیست عقلت‌و به زحمت بندازی ... احمدی‌نژاد میگه توطئه‌س٬ تو بگو عین حقیقته. وسلام.