۱۵ خرداد ۱۳۸۹

کارگران سوئدی در همبستگی با غزه

سندیکای کارگران بنادر سوئد ممنوعیت یک‌هفته‌ای ورود کشتی‌های اسرائیلی به بنادر این کشور را تصویب کرد (سخنگوی سندیکا).

*
(حذف یک پاراگراف در مورد مکالمه سربازان اسرائیلی با کشتی عازم غزه توسط بی سیم. نمی دانم چقدر می شود به یوتیوب اعتماد کرد).
۱۶ خرداد ۸۹

هیچ نظری موجود نیست: