۱۱ دی ۱۳۸۸

جک

- این نامه امروز به دستم رسید: برادر عزیزم. دیروز عروسی مامان بود و نمی‌دانم چگونه بگویم که  ...
-  چرا لبخند می‌زنی؟
- به ساختار نامه نگاه کردم، برادرم یادش رفته بعد از «نمی‌دانم» ویرگول بذاره!
- ...

مرتبط: (+)


نوشته شد در  2008/1/17ساعت 9:17   مانی ب (منتقل شده از آرشیو ۴دیواری قدیمی).